0 winkelmandje
Toegevoegd
  U heeft items
  U heeft 1 item
  Totaal
  Check Out verder winkelen

  • NEDERLANDSTALIGE VERSIE (English version below) •

  Hoe kan ik betalen ?

  Met geld. Met cadeaubonnen. Of met eco-cheques. Of met consumptie-cheques ter ondersteuning van de lokale handelaars. Het kan allemaal en altijd even veilig.

  Online betalen doet u via:
  • Bancontact: via de vertrouwde online betaalomgeving van je bank
   • (of rechtstreeks via de banken Belfius en KBC)
  • iDeal: voor iedereen met een Nederlandse bankkaart
  • Creditcard (VISA / Mastercard / AmericanExpress)
  • harvestclub.be cadeaubon (voeg bij de stap 'Betalen' de cadeauboncode toe. Je ziet vanzelf of je een restbedrag moet betalen)
  • PayPal
  • een klassieke bankoverschrijving
   • Bij bezorging (op leveradres) wordt de bestelling pas verzonden na ontvangst van betaling
   • Bij ophaling (in de winkel) dient u het betaalbewijs te tonen aan de winkelbediende

  In de winkel kan u betalen met:

  • Payconiq: via uw smartphone-app (contactloos)
  • Bancontact: via de betaalterminal (contactloos voor kleine bedragen)
  • harvestclub.be cadeaubon: (ook dit werkt volledig contactloos)
  • Creditcard (VISA / Mastercard / AmericanExpress)
  • Belgische ECO-cheques: en dit voor al onze producten, uitgegeven door
   • Monizze (elektronisch via betaalterminal)
   • Edenred (elektronisch via betaalterminal of op papier)
   • Sodexo (elektronisch via betaalterminal of op papier)
  • Belgische consumptie-cheques: ter ondersteuning van de lokale handelaar, uitgegeven door
   • Monizze (elektronisch via betaalterminal)
   • Edenred (bestaat enkel op papier)
   • Sodexo (elektronisch via betaalterminal of op papier)
  • cash
   • contante betaling wordt afgerond op € 0,05
   • Uit veiligheidsoverwegingen raden we af dat u betaalt met cash geld

  Welke munt ?

  Alle betalingen gebeuren in EURO. Het wisselrisico is altijd ten laste van de Klant.

  Een zakelijke btw-factuur aanvragen

  Indien u online heeft besteld:

  • Gelieve ten laatste daags na de bestelling te mailen naar shop(at)harvestclub(.)be met de vraag naar een zakelijke btw-factuur. Vermeld zeker het ordernummer, uw correcte facturatie gegevens (ondernemingsnummer en uw BTW-nummer) en het email adres waarnaar de factuur verzonden mag worden.

  Indien u in de winkel heeft besteld:

  • Gelieve aan de kassa te vermelden dat u een btw-factuur wenst voor uw aankoop. Laat het volgende noteren door de winkelbediende: uw correcte facturatie gegevens (ondernemingsnummer en uw BTW-nummer) en het email adres waarnaar de factuur verzonden mag worden.

  Financiële gegevens voor een bankoverschrijving

  U kan een bestelling ook afronden via een overschrijving. Wij zullen er alles aan doen om je bestelling zo snel mogelijk te verwerken na ontvangst van betaling.

  Gelieve het totaalbedrag over te maken op:
  HARVEST CLUB
  IBAN: BE93 0017 7110 0667
  BIC: GEBABEBB

  Vermeld het ordernummer in de mededeling.
  Zodra we de overschrijving hebben verwerkt, ontvang je hiervan per e-mail een bevestiging.


  Log van de wijzigingen
  • Wijzigingen 11/08/2021 (versie 1.3)
   • aanvaarding van de digitale SODEXO consumptie-cheques op de betaalterminals ter ondersteuning van de lokale handelaars
  • Wijzigingen 21/08/2020 (versie 1.2)
   • aanvaarding van de consumptie-cheques ter ondersteuning van de lokale handelaars
  • Wijzigingen 12/05/2020 (versie 1.1)
   • extra aandacht voor contactloos betalen en ontmoedigen voor cash betalingen in de winkel
  • April 2020 (versie 1.0)
   • Initiële versie

  • ENGLISH VERSION •

  How do i pay ?

  With money. With gift cards. With (Belgium) Eco-cheques. Or with consumption cheques supporting local trade. It's all possible and always completely save.

  Paying online is possible by use of:
  • Bancontact: the trusted online payment solution of your bank
   • (or directly to Belfius and KBC)
  • iDeal: available for everyone with a Dutch bankcard
  • Creditcard (VISA / Mastercard / AmericanExpress)
  • harvestclub.be gift card (add the gift card code at checkout. You can check yourself what is left to pay)
  • PayPal
  • a classic bank transfer
   • When shipped, we start handling the order after we have acknowledged your payment
   • When picked-up at store, please show your payment-proof to the store employee

  In the store you can pay with:

  • Payconiq: through your smartphone-app (contactless)
  • Bancontact: through the payment terminal (contactless for small amounts)
  • harvestclub.be cadeaubon (this also works fully contactless)
  • Creditcard (VISA / Mastercard / AmericanExpress)
  • (Belgian) ECO-cheques: (for all our products), published by
   • Monizze (electronic through payment terminal)
   • Edenred (electronic through payment terminal or on paper)
   • Sodexo (electronic through payment terminal or on paper)
  • (Belgian) consumption-cheques: supporting local trade, published by
   • Monizze (electronic through payment terminal)
   • Edenred (only available on paper)
   • Sodexo (electronic through payment terminal or on paper)
  • cash
   • a cash payment is rounded to € 0,05

  Which currency ?

  All payments are made in EURO. The exchange risk is always borne by the Customer.

  Request a business VAT invoice

  If you have ordered online:

  • Please email to shop(at)harvestclub(.)be at the latest the day after ordering with the request for a business VAT invoice. Be sure to include the order number, your correct billing information (company number and your VAT number) and the email address to which the invoice may be sent.

  If you ordered in the store:

  • Please indicate at the checkout that you want a VAT invoice for your purchase. Have the following noted by the store employee: your correct billing information (company number and your VAT number) and the email address to which the invoice may be sent.

  Financial information for a bank transfer

  You can also complete an order by bank transfer. We will do everything we can to process your order as soon as possible after receipt of payment.

  Please transfer the total amount to:
  HARVEST CLUB
  IBAN: BE93 0017 7110 0667
  BIC: GEBABEBB

  State the order number in the notification.
  Once we have processed the transfer, you will receive a confirmation by e-mail.


  Change log
  • Changes 11/08/2021 (version 1.3)
   • accepting Belgian digital SODEXO consumption cheques on our payment terminals to promote and support local trade
  • Changes 21/08/2020 (version 1.2)
   • accepting Belgian consumption cheques to promote and support local trade
  • Changes 12/05/2020 (version 1.1)
   • extra attention to contactless payments in the shop
  • april 2020
   • Initial version