0 winkelmandje
Toegevoegd
  U heeft items
  U heeft 1 item
  Totaal
  Check Out verder winkelen

  « ENGLISH VERSION (Dutch version below) »

  • The emails and attached documents you receive from HARVEST CLUB bv are strictly confidential and protected by law.
  • You may not disclose, copy or use the information.
  • If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copy, or any other distribution or use of this communication is strictly prohibited.
  • If you have received this e-mail due to a transmission error (for example: the e-mail is not intended for you or you received the e-mail by accident), please notify the sender immediately and then permanently remove this e-mail.
  • This transmission is not guaranteed, secure or error free, as information may be intercepted, damaged or destroyed, lost, arrive late or incomplete, or contain viruses. For these reasons, the sender is in no way liable for an error or omission in the content of the message, which could occur as a result of the e-mail transmission.
  • Information that you send us by e-mail sometimes ends up in a file. You have the right to access and correct your personal data. We never give your data to third parties without your permission.

  « NEDERLANDSTALIGE VERSIE »

  • De e-mails en bijgevoegde documenten die je van HARVEST CLUB bv krijgt, zijn strikt vertrouwelijk en worden wettelijk beschermd.
  • Je mag de informatie niet openbaar maken, kopiëren of gebruiken.
  • Als U niet de bedoelde bestemmeling bent, is iedere bekendmaking, reproductie, kopie, verdeling, of elke andere verspreiding of gebruik van deze communicatie strikt verboden
  • Als U deze e-mail hebt ontvangen door een fout in de transmissie (bij voorbeeld: de e-mail is niet voor jou bedoeld of je kreeg de mail per ongeluk), gelieve dan onmiddellijk de afzender te verwittigen en daarna deze e-mail te verwijderen.
  • Deze transmissie is niet gegarandeerd, veilig of foutvrij, nu er informatie onderschept, beschadigd of vernietigd kan worden, verloren kan gaan, te laat of onvolledig kan aankomen, of virussen kan bevatten. De afzender is om deze redenen in geen geval aansprakelijk voor een fout of gebreke in de inhoud van de boodschap, die zou kunnen voorkomen als een resultaat van de e-mailtransmissie.
  • Gegevens die je ons bezorgt via mail, komen soms in een bestand terecht. Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens in te kijken en te verbeteren. We geven je gegevens nooit aan derden zonder jouw toestemming.